Tag Archives: مجموعه کتاب های سعادت

رندی گیج و معرفی کتاب مجموعه کتاب های سعادت اثر ماندگار او

رندی گیج

رندی گیج بیش از بیست سال است که رندی گیج (Randy Paul Gage) به مردم کمک می‌کند تا باورهای منفی و محدود کننده خود را تغییر دهند و رسیدن به خواسته‌ها و موفقیت در انجام کارهایشان را در هر کجا که هستند بیاموزند و به معنای واقعی آن را تجربه کنند. رندی هم‌اکنون یک مربی […]

× چطور می‌تونم به شما کمک کنم؟