Tag Archives: زبان بدن یک سخنران

روانشناسی زبان بدن افراد حاضر در یک سخنرانی

روانشناسی زبان بدن افراد اینفوگرافیک

روانشناسی زبان بدن افراد [اینفوگرافیک] روانشناسی زبان بدن قدمت طولانی دارد و توجه به زبان بدن ما را در درک درست تری نسبت به افراد کمک میکند. همچنین روانشناسی زبان بدن افراد به یک سخنران کمک میکند تا بازخوردی که از سخنانش در افراد ایجاد کرده است را بهتر درک کند و بتواند تصمیم بهتری بگیرد، […]

زبان بدن یک سخنران دوست داشتنی

زبان بدن یک سخنران دوست داشتنی

زبان بدن یک سخنران دوست داشتنی [اینفوگرافیک] زبان بدن به انواع شکل‌های ارتباط غیر کلامی یا رفتاری گفته می شود که یک فرد از طریق رفتارهای فیزیکی خود، بدون آنکه صحبتی بکند ، ارتباط برقرار نماید. این رفتارها می‌تواند مربوط به وضعیت و حالات بدنی (محل قرار گرفتن دستها، پاها، نحوه نشستن، ایستادن، راه رفتن، خوابیدن)، ژستها (حالتها، […]

× چطور می‌تونم به شما کمک کنم؟