Tag Archives: ذهن ثروتمند

تفاوت ذهن فقیر با ذهن ثروتمند

ثروتمند

  تفاوت ذهن ثروتمند و ذهن فقیر در چیست؟ حتما شما هم می دانید که تعداد کمی از افراد جامعه آنطور که دلخواهشان است زندگی می کنند. این افراد هر آنچه که در زندگی شان به آن ها نیاز داشته باشند دریافت می کنند. زیرا آنها دارای ذهن ثروتمند هستند. دیوارهای ذهنی و موانع ذهنی […]

× چطور می‌تونم به شما کمک کنم؟