Business

منابع انسانی چیست؟ چگونه می توان آنرا مدیریت کرد؟

منابع انسانی چیست؟

منابع انسانی مجموعه افرادی که در یک سازمان ، موسسه یا شرکت مشغول به کار هستند و عملیات شرکت را در دست دارند . در حقیقت شکل تکامل یافته پرسنل ، کارکنان ، کارمندان و کارگران می باشد . اگر با دقت بیشتری به سازمان ها ، موسسات و شرکت های مدرن تر و تکامل یافته تر توجه کنیم ، استفاده از واژه های فوق در بیشتر آنها منسوخ شده اند و علت آن به تغییر نحوه نگرش به منابع انسانی و کارکرد آنها در طی زمان باز می گردد . منابع انسانی اکنون با دو دیدگاه خرد و کلان قابل تعریف می باشند : منابع انسانی در سطح خرد به معنای هر فرد شاغل در یک سازمان است و در سطح کلان به معنای دپارتمانی که نیازهای افراد شغل در یک سازمان را رسیدگی می کند می باشد .

منابع انسانی مهمترین سرمایه هر سازمان

منابع انسانی ، مهم‌ترین سرمایه و دارایی هر سازمان موسسه و شرکتی محسوب می‌شود. از این‌رو لازم است ، برای پیشرفت سازمان و دستیابی به اهداف آن ، باید منابع انسانی مدیریت شوند. مدیریت منابع انسانی چنان واحد کلیدی و حیاتی است که با مدیریت مثبت و حرفه‌ای خود ، می‌تواند موجب پیشرفت مستمر سازمان با کمترین هزینه و حداکثر بهره وری شود ، به‌نحوی که بین کارفرما و کارمندان رابطه برد برد قرار دهد .

مدیریت منابع انسانی از وظایف مهم و کلیدی در پیشبرد اهداف سازمان می باشد . متاسفانه در برخی سازمان ها به جایگاه حیاتی آن توجه نکرده و به وظایفی در حد حضور و غیاب پرسنل ، حقوق و دستمزد و محاسبه اضافه کاری پرسنل محدود کرده اند ، برخی آن را به واحد تدارکات محدود کرده و قصد ندارند مدیریت منابع انسانی را در تصمیم گیری های مهم سازمان دخیل کنند ، همچنین در برخی سازمان ها نیز مدیریت منابع انسانی را صرفا بهره برداری از منابع انسانی معنا می کنند و نقش مدیریت منابع انسانی را به رسمیت نمی شناسند .

وظیفه مدیریت منابع انسانی چیست ؟

تمامی پیشنهادها ،دستورالعمل ها ، مسایل مربوط به استخدام و اخراج منابع انسانی ، فرایند پاداش و ارزیابی کارکنان ، مدیریت استفاده بهینه و استراتژیک از منابع انسانی ، بهبود کیفیت زندگی منابع انسانی سازمان از وظایف مدیدیت منابع انسانی است . از دیگر وظایف مدیریت ایجاد امنیت شغلی برای پرسنل سازمان ، همسو شدن کارکنان جدید با فرهنگ و قوانین سازمان ، مدیریت آموزش بروز کارکنان سازمان جهت ارتقای دانش ها و مهارت ها ، ایجاد و تقویت انگیزه به کارکنان ، مدیریت کار و فعالیت افراد سازمان بصورتی که سازمان و منابع انسانی آن به توانمندیهای لازم برسند .

آنچنان که اگر زمانی منابع انسانی نیاز به کسب مهارت های جدید یا سپردن مسئولیت های جدید باشد آمادگی لازم را داشته باشند ، داشتن برنامه مدون برای ارزیابی عملکرد منابع انسانی ، در حیطه وظایف مدیریت منابع انسانی است .به عبارتی دیگر مدیریت منابع انسانی استفاده بهنیه و منصفانه از منابع انسانی جهت اهداف سازمان با تمرکز بر سیاست هاست .

نکات کلیدی و راهبردی در مدیریت منابع انسانی

ایجاد محیط کاری مناسب برای منابع انسانی : فراهم کردن محیطی دلپذیر، شاد و آرامش بخش برای کارکنان سازمان ، آنچنان که به کار و محیط کار خود دلبسته باشند . چون منابع انسانی هر سازمان سرمایه های آن می باشند از این رو در حد امکان ، امکانات لازم را برای منابع انسانی باید مدیریت و فراهم کند . شفاف سازی وظایف برای منابع انسانی : کارمندان سازمان ، زمانی  که برایشان بصورت شفاف و روشن شرح وظیفه شود از کارشان و از اینکه کار آمد و موثر واقع شده اند لذت می برند . تا حد امکان باید شرح وظایف در هر شغلی را بطور مرتب شفاف و بروزرسانی کنید .

پرداخت حقوق و مزایا بصورت منصفانه به افراد سازمان : یکی از اصول اولیه ماندگاری منابع انسانی است . نمی توان با پرداخت حقوق پایین به کارکنان سازمان یا شرکت انتظار منابع انسانی عالی را داشت ، چرا که پرداخت حقوق معقول ومطابق با عرف جزء نیازهای اولیه کارکنان می باشد . درصد بالایی از انگیزه کارکنان بر اصل حقوق و مزایا استوار است که باید مد نظر داشت . پرداخت بالاتر از عرف نیز محرک خوبی نیست و باعث انگیزه نمی شود .

 شرح وظایف و ارزیابی عملکرد از عوامل مهم ایجاد انگیزه در کارکنان

تعریفی واضح و روشن از استانداردهای کاری داشته باشید : مدیریت منابع انسانی باید برای تمامی مراحل کاری و فعالیت های کارکنان استانداردهای شفاف و قابل فهم تعریف کند . این استانداردها باید مطالق با توانایی های افراد باشد و بتدریج در طول زمان استانداردها را افزایش داد . زمانی که استانداردها به بتدریج افزایش یابد باعث تحرک و شادابی کارکنان می شود و همچنین باعث افزایش انگیزه افراد و راندمان بالا در وظایف محول شده می شود . قابل ذکر است بحث کردن و دریافت نظرات افراد در مورد این استانداردها و اهداف ، خود نیز باعث ایجاد انگیزه می شود .

ارزیابی عملکرد فعالیت های افراد : مدیر منابع انسانی به طور مستمر عملکرد و فعالیت های افراد را بررسی می کند که شامل برنامه ریزی ، نظاررت مستمر و ارائه بازخورد مناسب می باشد . ارزیابی مدیریت از فعالیت ها و عملکرد افراد باعث ایجاد انگیزه در آنها می شود . ارائه بازخورد مناسب باعث می شود افراد متوجه شوند که کارشان را به درستی و مطابق با استاندارد سازمان انجام داده اند یا خیر و اینکه آیا نیاز به تغییر در نحوه عملکردشان هست یا خیر ؟ بنابراین توضیحات و بازخورد شما در حد امکان شفاف باشد .

ایجاد امنیت شغلی و بازخورد مناسب

ایجاد احساس امنیت شغلی در کارکنان : امنیت شغلی برای تمامی منابع انسانی مهم است . هیچ وقت نباید کارکنان سازمان را تهدید کرد . تهدید کردن کارکنان سازمان به اخراج و بیکار شدن درست مانند یک موریانه مغز آنها را تحت تاثیر قرار دهد و باعث از دست دادن انگیزه آنها شود . همچنین این تهدیدات خلاقیت آنها را نابود می کند ، تهدید به اخراج کردن منابع انسانی از خود عمل اخراج کردن خطرنا کتر است ، البته چنان مدیریت داشته باشید که هیچ وقت نیز به منابع انسانی سازمان وعده دائمی بودن را ندهید .

بازخورد مناسب دادن به فعالیت کارکنان سازمان : باز خورد مناسب دادن از مهارتهای قابل توجه و کلیدی مدیریت منابع انسانی نسبت به عملکرد منابع انسانی سازمان یا موسسه و شرکت می باشد . باز خورد دادن باعث ایجاد انگیزه در افراد شده در نتیجه باعث عملکرد خوب افراد و پیشرفت سازمان می شود . نکته مهم اینکه ، نبود بازخورد مناسب باعث ایجاد سوء تفاهم و کاهش بازده کاری افراد می شود .

در جایگاه مدیریت الگوی خوبی برای کارکنان باشید

خودتان در جایگاه مدیریت ، الگوی خوبی برای منابع انسانی باشید : هر رفتار خوب و یا نا مناسبی که داشته باشید ، کارکنان شما بنابر رفتارتان از شما برداشتی مطابق رفتارتان خواهد داشت ، اگر شما پرخاشگر باشید بطور حتم کارکنان سازمان شما دچار اشتباهات زیادی خواهند شد که این مسئله بسیار به زیان سازمان خواهد بود ، تاثیر پذیری منابع انسانی از مدیریت همانند تاثیر پذیری کودکان از والدین و معلمان است و از شما الگو خواهند گرفت و بر اساس رفتار و عملکرد شما فعالیت می کنند . بنابراین وقت شناس ، با انصاف ، متین و کار آمد باشید تا الگویی مناسب برای منابع انسانی سازمان باشید و باعث پیشبرد اهداف سازمان شوید .

به منابع انسانی و کارکنان سازمان با احترام رفتار کنید : هر انسانی یک نیاز مهم درونی دارد و آن نیاز به احترام می باشد. احترام گذاشتن به منابع انسانی یک سازمان تاثیر انکار ناپذیری بر کارکنان آن سازمان در بهره وری و پیشبرد اهداف هر سازمانی دارد ، بنابراین با احترام با کارکنان سازمان ، موسسه و یا شرکت خود برخورد کنید .

مدیریت منابع انسانی تعیین کننده فرهنگ سازمان

شما به عنوان مدیریت منابع انسانی تعیین کننده فرهنگ یک سازمان هستید . فرهنگ شما به عنوان مدیریت سازمان شامل نحوه بر خورد شما با اشتباهات و موفقیت افراد ، رسمی یا غیر  رسمی بودن در محیط کار و نحوه روابط و ارتباط شما با افراد و روش مدیریت شماست . بنابراین مراقب باشید چه فرهنگ و ارتباطی را انتخاب و اجرا می کنید چون بر منابع انسانی سازمان تاثیر بسیاری می گذارد .

با استراتژی خاص خود به افراد سازمان پاداش دهید : پاداش چیزی جدای از حقوق می باشد و برای افراد ارزشی بیشتر از حقوق دارد . پاداش شما می تواند شامل مزایا یا انعطاف داشتن و درک فعالیت افراد باشد. نکته قابل ملاحظه در این مبحث این است که همین که افراد سازمان شما فعالیت و تلاش او را مد نظر قرار داده اید و فعالیت او برای مدیریت اهمیت داشته این خود پاداش خوبی است . بنابراین یک برنامه کلی برای پاداش دادن به افراد چه مزایا و چه درک فعالیت آنها داشته باشید .

استخدام با استراتژیک خاص پایان کار نیست ، شروع ارتباط و مدیریت است

استخدام افراد مناسب با استراتژیک خاص خود : از عوامل موثر در موفقیت هر سازمانی انتخاب افراد مناسب در جایگاه مناسب می باشد. منابع انسانی سازمان را با توجه به دیدگاه ها وسبک نگرش آنها انتخاب کنید . در صورت لازم آنچه مورد نظرتان است و هر توانایی خاصی که مد نظرتان هست را از طریق آموزش به آنها انتقال دهید . شرح وظایف شغلی کاملا شفافی داشته باشید و مدیران واحد های مختلف را برای مصاحبه با افراد آماده کنید تا بهترین افراد را برگزینند .

استخدام افراد برای شغل و فعالیت مد نظر ، پایان کار نیست بلکه شروع ارتباط و مدیریت شماست . چون برخی از سازمان ها کارها و فعالیت خود را به صورتی متفاوت از دیگر سازمان ها ممکن است انجام دهند  ، بنابراین باید به افرادی که تازه استخدام شده اند آموزش داد تا با نحوه و سبک فعالیت سازمان آشنا شوند . هر بخش از منابع انسانی را باید در برنامه آموزشی قرار داد تا افراد بر اساس موقعیت کاری در واحد مربوطه آموزش ببینند . این آموزش نه تنها به کارکنان کمک خواهد کرد که امور محول شده را به درستی انجام دهند . همچنین باعث دیدگاهی بهتر و روشنتر از قبل نسبت به سازمان و نحوه انجام کار برای سازمان می شود . این خود یکی از عوامل ایجاد انگیزه در افراد برای پیشبرد اهداف سازمان می شود .

ما رو در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اینستاگرام مصطفی طاهری
کانال آپارات عصر خلاقیت
لینکداین مصطفی طاهری
فیسبوک مصطفی طاهری
توئیتر مصطفی طاهری

از اینکه با مبحث جذاب و به روز « منابع انسانی چیست؟ چگونه می توان آنرا مدیریت کرد؟ » همراه ما بودید صمیمانه از شما سپاسگذاریم. آیا شما به خودباوری رسیده اید؟ نظر خود را با مخاطبان عصر خلاقیت درمیان بگذارید

همچنان در عصر خلاقیت بمانید
مصطفی طاهری
برنامه ریزی چیست؟نکات راهبردی جهت اجرا و تعهد به آن
مذاکره چیست ؟ ۱۰ مهارت طلایی مذاکره
چانه زنی و توافق در مذاکره
خودباوری چیست؟ چگونه میتوانیم به خودباوری برسیم؟

نمایش بیشتر

مصطفی طاهری

من مصطفی طاهری نویسنده بیش از 5 کتاب و مدیر و مشاور مجموعه های مختلف هستم. تلاش میکنم با انتقال دیدگاه، دانش و تجربیات خودم، به شما کمک کنم تا زندگی بهتری داشته و به ظرفیت های واقعی خود آگاه شوید

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 − سیزده =

دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن