Monthly Archives: دسامبر 2019

خلاقیت چیست و افراد خلاق چه خصوصیت هایی باید داشته باشند؟

خلاقیت

خلاقیت چیست؟ هر نوع تلاش و کوششی در زمینه اصلاح، کوتاه سازی ، بهینه سازی اقتصادی و … را که موجب بهبود و بهتر شدن فعالیتی از روش جدید می گردد ، می توان یک نوع به کارگیری خلاقیت نامید. علاوه بر این با استفاده از نیروی ذهن و قوای جسمانی در پرداختن به انبوه تصورات […]

برای کارآفرین موفق بودن باید چه مهارت هایی داشت

کارآفرین

برای کارآفرین بودن چه مهارت هایی باید داشته باشیم؟ اکثر کارآفرین و متخصصان اهمیت سرمایه گذاری برای ساخت مهارت های با ارزش و بهبود نقاط قوت خود را در طول زمان می دانند.در حال حاضر بیشتر کارآفرینان برنامه های مرتبط با کسب و کار خود را برای سال ۲۰۲۰ را هماهنگ می سازند تا در […]

× احتیاج به کمک دارید؟ در واتساپ مطرح کنید